ၵျွင်းပၢင်ၽႃႈရၢၻ်းသထၢၼ်းသီႇၽၼ်းရႆႈ

13
0
1
27.04.2022
YG TaiShan

YG TaiShan

44535
380
21
27.09.2019
TH
Описание видео:

ၵျွင်းပၢင်ၽႃႈရၢၻ်းသထၢၼ်းသီႇၽၼ်းရႆႈ တင်ႈယူႇၼ်ႂးၶဵတ်ႇ ဢိူင်ႇမႄႈၾႃႉလူင် ၸေႈတွၼ်ႈမႄႈၾႃႉလူင် မိူင်းၵဵင်းႁႆၢး မီးတၵႃႇသထႃးၼ်ႂးဝၢၼ်ႈႁူမ်ႈယူႇသဝ်းဝႆႉ 50 ႁိူၼ်း သင်ႇၸိူဝ်ႉမုၼ်ၸဝ်ႈတႆးမိူင်းႁဝ်းပႃးလ်ႂၶ်ႂႈမႃးၼင်ႈၵျွင်းၼႆၼၼ်ႉ ၵပ်ႈသိုပ်ႇမႃးလႆႈတီႈၸဝ်ႈၶူႈၵျွင်းဝတ်းႁူၺ်ႈၼမ်ႉၶုၼ်ႇၶႃႈ

Кадры из видео
ၵျွင်းပၢင်ၽႃႈရၢၻ်းသထၢၼ်းသီႇၽၼ်းရႆႈ
ၵျွင်းပၢင်ၽႃႈရၢၻ်းသထၢၼ်းသီႇၽၼ်းရႆႈ
ၵျွင်းပၢင်ၽႃႈရၢၻ်းသထၢၼ်းသီႇၽၼ်းရႆႈ
ၵျွင်းပၢင်ၽႃႈရၢၻ်းသထၢၼ်းသီႇၽၼ်းရႆႈ
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Что ищут прямо сейчас
parodia musical ch'guss таджикские свадьбы 線型 oseng usus ayam kecap pyrocynical analysis Drones fpv mod skin aov all server пакулев Honeycomb squid game misi kardia Veggie paaji blender создание объектов по кривой Realme Q2 Price Рэп como corregir перволедка замена форсунок на атеге RADMIR RP ЖАЛОБЫ Доставка продуктов
Похожие видео
29.11.2022

"วัดแสงแก้วโพธิญาณ" จังหวัดเชียงราย | ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต

02.01.2022
ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ให้พรปีใหม่ 2565

ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ให้พรปีใหม่ 2565

03.08.2022
ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႈ

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႈ

15.06.2022
คำหยาดน้ำโวหาร ของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

คำหยาดน้ำโวหาร ของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

04.12.2022
4 ธันวาคม ค.ศ. 2022

4 ธันวาคม ค.ศ. 2022

03.08.2022
ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵျူႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ သႃထူႉ เจ้าพ่อครูบาบุญชุ่ม ออถ้ำแล้ว สาธุๆ :Jaopol

ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵျူႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ သႃထူႉ เจ้าพ่อครูบาบุญชุ่ม ออถ้ำแล้ว สาธุๆ :Jaopol

05.12.2022
วันที่5ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ขอให้พ่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรง

วันที่5ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ขอให้พ่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรง

06.08.2022
พระครูบาบูญชุ่มออกถ้ำ

พระครูบาบูญชุ่มออกถ้ำ

11.05.2022
Arjan Sakchai น้อมกราบ ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า /เที่ยวชม ลานกุเวร/ถ้ำพญานาค

Arjan Sakchai น้อมกราบ ครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้า /เที่ยวชม ลานกุเวร/ถ้ำพญานาค

12.11.2016
เมื่อ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ประธานกฐินสามัคคีมาถึงวัดหนองสี่แจ่ง

เมื่อ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ประธานกฐินสามัคคีมาถึงวัดหนองสี่แจ่ง

05.08.2022
August 5, 2022

August 5, 2022

05.08.2022
August 5, 2022

August 5, 2022

04.08.2022
ສາທຸ...สาทุ...

ສາທຸ...สาทุ...

03.07.2018
ครูบาน้อย แสดงพระธรรมเทศนา

ครูบาน้อย แสดงพระธรรมเทศนา