လေႇတူၺ်းထိူၼ်ႇပေႃႈယီႈမႄႈသႅင်

7
0
0
27.04.2022
YG TaiShan

YG TaiShan

44535
380
21
27.09.2019
TH
Описание видео:

လွၵ်ႈလႆၢႈႁဵၼ်းႁူႈလွင်ႈယူႇသဝ်းၼ်ႂးထိူၼ်ႇလႄႈၵၢၼ်ပုၵ်ႇၽၵ်းႁႆႈသူၼ် တီႈမႆၢတွင်း ၊ သူၼ်ႁႆႈပေႃႈဢွၵ်ႇယီႈ မႄႈဢွၵ်ႇသႅင် ဝၢၼ်ႈသီႇၽၼ်းရႆႈ

Кадры из видео
လေႇတူၺ်းထိူၼ်ႇပေႃႈယီႈမႄႈသႅင်
လေႇတူၺ်းထိူၼ်ႇပေႃႈယီႈမႄႈသႅင်
လေႇတူၺ်းထိူၼ်ႇပေႃႈယီႈမႄႈသႅင်
လေႇတူၺ်းထိူၼ်ႇပေႃႈယီႈမႄႈသႅင်
Тэги из видео
Комментарии пользователей:
Что ищут прямо сейчас
samsung vr vs vr box штукатурка для стен Пятерка реакции kencur Felix cover шпионские товары african comedy oko lele zombie казбек Yeshua шоубиз Хаарт Canon R6 beginners guide BERRY BLACK Singles flexure formula воронины новые серии Brusko жижа Spongebob_mem шоу шастуна обзор покупок ру
Похожие видео
29.11.2022

"วัดแสงแก้วโพธิญาณ" จังหวัดเชียงราย | ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต

02.01.2022
ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ให้พรปีใหม่ 2565

ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย ให้พรปีใหม่ 2565

15.06.2022
นะโมแปล แบบคำไทลื้อ ของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

นะโมแปล แบบคำไทลื้อ ของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

10.06.2022
กำเสิน กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ตาย ᨣᩴᩣᩈᩮ᩠ᨶᩨ ᨡᩮᩢᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᨥᩢᩣᨾᩯ᩵ᨲᩣ᩠ᨿ

กำเสิน กล่องข้าวน้อยฆ่าแม่ตาย ᨣᩴᩣᩈᩮ᩠ᨶᩨ ᨡᩮᩢᩢᩣᩃᩢ᩠ᨷᨶᩢᩭᨥᩢᩣᨾᩯ᩵ᨲᩣ᩠ᨿ

04.12.2022
4 ธันวาคม ค.ศ. 2022

4 ธันวาคม ค.ศ. 2022

31.07.2022
မၢဝ်ႇၸၢႆးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ

မၢဝ်ႇၸၢႆးဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈ

03.08.2022
ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႈ

ၽိုၼ်လိၵ်ႈၶူးဝႃးပေႃႈဝုၼ်းၸုမ်ႈ

15.06.2022
คำหยาดน้ำโวหาร ของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

คำหยาดน้ำโวหาร ของพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ญาณสํวโร

27.04.2022
ၵျွင်းပၢင်ၽႃႈရၢၻ်းသထၢၼ်းသီႇၽၼ်းရႆႈ

ၵျွင်းပၢင်ၽႃႈရၢၻ်းသထၢၼ်းသီႇၽၼ်းရႆႈ

28.04.2022
တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးယႂ်ႇလိူဝ်

တၢင်းႁၵ်ႉၸႆၢးယႂ်ႇလိူဝ်

31.10.2022
ทอดกฐินสำนักสงฆ์แสนสุข 2565

ทอดกฐินสำนักสงฆ์แสนสุข 2565

06.08.2022
ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈ

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉတွၼ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႈဢွၵ်ႇထမ်ႈ

07.05.2022
ၵျွင်းမႄႈဢႅပ်ႇလွၼ်းၵႅဝ်ႈ

ၵျွင်းမႄႈဢႅပ်ႇလွၼ်းၵႅဝ်ႈ

07.07.2022
เพลง งานวิวาห์แต่งงาน

เพลง งานวิวาห์แต่งงาน

03.08.2022
ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵျူႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ သႃထူႉ เจ้าพ่อครูบาบุญชุ่ม ออถ้ำแล้ว สาธุๆ :Jaopol

ၸဝ်ႈ​ပေႃႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ ၵျူႉဢွၵ်ႇထမ်ႈ သႃထူႉ เจ้าพ่อครูบาบุญชุ่ม ออถ้ำแล้ว สาธุๆ :Jaopol

15.06.2022
ၵႂၢမ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမိၼ်ႇတ သုၶမ်း

ၵႂၢမ်းသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇၸဝ်ႈသြႃႇသုၶမိၼ်ႇတ သုၶမ်း

05.12.2022
วันที่5ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ขอให้พ่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรง

วันที่5ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ ขอให้พ่ออยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานสุขภาพร่างกายแข็งแรง